Hundschampo

Efter det uppmärksammade inslaget i Nyhetsmorgon samt artikeln i Råd och Rön (27 nov 2023), så blev det en hel del debatt i sociala medier om hundschampo. De hade testat 20 olika produkter och konstaterat att 80% innehöll allergena substanser samt 50% hade fel PH-värde för hundar.

Jag har inte expert på området, men eftersom jag nyligen utvecklat tvättprodukter för hundar, så blev jag tvungen att sätta mig in hela i regelverket, puh! Schnoodies produkter lyder under kemilagstiftningen men är tillverkade med ingredienser som klarar den hårdare kosmetikalagstiftningen.

Nedan har jag samlat lite mer information, men hör gärna av er till mig vid eventuella frågor:)

Vi kan börja med lagstiftning kring märkning och innehåll i produkter:

Lagstiftningen är olika för människoschampo och hundschampo. Tvättprodukter för människor lyder under kosmetikalagstiftningen medan tvättprodukter för hundar lyder under kemikalielagstiftningen.

Eftersom tvättprodukter för hundar kommer i kontakt med människohud och hundhud vid användning skulle man kunna tycka att även dessa borde regleras av kosmetikalagstiftningen men så är inte fallet idag. Dessa två lagstiftningar skiljer sig åt gällande tillåtet innehåll samt märkning.

Kosmetiska produkter måste enligt lag vara märkta med en fullständig innehållsförteckning där alla ämnen finns utskrivna med förenklade latinska namn i en fallande skala där det ämne som produkten innehåller mest av står först.

Kemitekniska produkter (där hundschampo) ingår behöver inte ha en lika utförlig märkning utan det räcker med att innehållet skrivs ut med samlingsnamn för ämnestyperna. Kemitekniska produkter behöver dock ha ett säkerhetsdatablad bifogat där alla specifikationer finns med. Säkerhetsdatabladet kan medfölja produkten eller finnas digitalt. Säkerhetsdatabladet behöver inte skickas med till slutkonsument men leverantörer, distributörer och återförsäljare ska ha tillgång till dem.

Innehållet i ett människoschampo och ett hundschampo liknar oftast varandra eftersom de har samma uppgift, men kvalitén och halterna av de olika ämnena kan alltså skilja sig en del åt eftersom de regleras av olika lagstiftningar. Det betyder också att det kan finnas ämnen eller halter av ämnen i hundschampo som är förbjudna i människoschampo. Men det kan också finnas ämnen i människoschampo som inte passar så bra till hundar även om dem är av god kvalité.

Om vi då tittar lite på några ämnen som kan var problematiska för hundar och varför:

  • Teatree oil är giftigt att förtära för hundar och människor, samt irriterande för huden  i koncentrerad form.

  • Etanol är giftigt för hundar vid förtäring.

  • Katjoniska tensider (plusladdade): vissa sorter orsakar magproblem vid förtäring. Dessa finns främst i balsamprodukter och det finns också sorter som fungerar bra till hundar.

  • Parfymer kan vara allergiframkallande för både människa och hund, vill man välja ett parfymfritt alternativ står det oftast tydligt angivet på förpackningen vare sig det är en kemisk eller kosmetisk produkt. Kosmetiska produkter är dock mer utförligt märkta gällande vilka parfymämnen som ingår.

Hundars PH-värde:

Hundar och människor har olika pH-värde på huden. Människor har ca 4,5-5 vilket är något surt och hundar har ca 5,5-7,2 vilket närmar sig pH neutralt.

Schampo och balsam för hundar behöver alltså ha ett lite annat pH-värde för att vara milda än samma produkttyper för människor.

Det man ska tänka på är huruvida produkten man köper ska spädas ut med vatten eller inte.

Produkter för människor är oftast färdiga för användning men produkter för hundar kan vara avsedda för att spädas ut med ganska stora mängder vatten.

Ett schampo som SKA spädas är oftast koncentrerat kan därför bli för starkt om det appliceras på hunden outspätt. Det blir också för starkt för den hundtvättande hussen eller mattens händer.

Spädningen med vatten gör också att pH-värdet stiger då kranvatten ligger på ett pH-värde runt 8 vilket gör att den utspädda schampoblandningen ofta får ett utmärkt pH för hundar även om det är lite för surt i koncentrat.

Ytterligare en fördel med koncentrerade produkter är att de kräver mindre konserveringsmedel eftersom dem innehåller mindre vatten och det är främst i vatten som bakterier och mögelsvampar växer till.

Konserveringsmedel är ofta nödvändiga för att göra en produkt hållbar och regeln är som nämnts ovan att ju mer vatten en produkt innehåller ju mer konserveringsmedel krävs. Det finns många olika konserveringsmedel som både fungerar bra för människa, djur och miljö men det finns en del som inte är så bra.

Rengörande produkter som schampo innehåller tensider som är ett tvättaktivt ämne. Det finns många olika tensider och de har lite olika egenskaper. Vissa är mer rengörande och avfettande och vissa är mindre rengörande och avfettande. Sulfater är ett samlingsnamn på tensider som är mer rengörande och avfettande.

Konditionerande produkter som balsam fungerar dels genom att dem innehåller fuktbevarande, återfettande och mjukgörande ämnen som slätar ut pälsen samt gör den blank och kambar, och dels för att de innehåller plusladdade tensider som tar bort flygighet och statisk elektricitet ur pälsen vilket gör att pälsen inte drar åt sig smuts och damm lika lätt.

Det lika viktigt att skölja av tvättprodukter noggrant på hundar som på människor samt att se till att päls och hud torkar ordentligt för att undvika svamp och klåda.

Schnoodies produkter lyder under kemilagstiftningen men är tillverkade med ingredienser som klarar den hårdare kosmetikalagstiftningen.

Vi märker våra produkter enligt BÅDE kosmetikalagstiftningen och kemilagstiftningen vilket betyder att det finns en fullständig innehållsdeklaration samt ett faro-piktogram på produkterna.

Våra produkter skulle alltså vara godkända enligt kosmetikalagstiftningen om de prövades enligt den.

Således använder vi ingredienser anpassade för hundar som också är godkända för människor.

Vi producerar koncentrerade produkter som därför kräver mindre konserveringsmedel samt har rätt pH-värde för hundar i utspätt skick.

Våra produkter finns både med och utan parfym.

Produkterna är tillverkade i Sverige.

Här hittar du produkterna >>

Är det ok att tvätta med såpa?

Det är många som fortfarande tvättar sina hundar med såpa och jag vill inte klanka ner på dessa, men jag anser inte att det är ok. Den typen av rengöringsmedel löser smuts och fett men har alldeles för högt ph-värde (ca. 10, nästan som ammoniak!). Läs mer hos Balder-Balder som har gjort flera intressanta tester, länk >>