Integritetspolicy

För oss på Schnoodie är det alltid viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer de lagar och regler som gäller för GDPR och person-uppgiftsskydd.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Schnoodie
c/o Check Out Sweden AB
(org. nr 556891-0391)
Prästgatan 68
111 29 Stockholm
info@schnoodie.com

Vi lagrar de personuppgifter som du som kund lämnar till oss i samband med en beställning: namn, adress, mailadress, mobilnummer, uppgifter om betalningsmedel och personnummer för eventuell kreditkontroll vid betalning mot faktura. Informationen sparas för att vi ska kunna hantera din beställning, leverans, betalning och eventuella reklamationer.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev så lagrar vi även din mejladress i 2 år efter att du avbeställt prenumeration, förutsatt att inget köp görs under den tiden. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt personuppgifts-lagstiftning. I vissa fall är vi som bolag skyldiga att spara uppgifter under en längre tid än ovan ex. bestämmelser i Bokföringslagen.

Rättigheter som kund

Kontakta oss om du vill begära att få ut information om vilka personuppgifter vi sparat om dig. Om dessa visar sig vara felaktiga eller ofullständiga, kan du givetvis få dem rättade, flyttade eller raderade (förutom de uppgifter som vi är lagstadgade att lagra). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagen, kan du kontakta datainspektionen, som är ansvariga för att övervaka tillämpning av lagstiftningen. Kontaktinfo finns på www.datainspektionen.se, men innan dess hoppas vi att ni kontaktar Schnoodie för att åtgärda eventuella frågor eller klagomål: info@schnoodie.com